Wat is er nou echt aan de hand in groepen?

deurtjesmariekegonnie

Als begeleider groepsprocessen doorzien en beïnvloeden

Programma voor ervaren teamcoaches

Dit programma is bestemd voor teamcoaches met drie, vier jaar ervaring. Deelnemers die werken op het grensvlak van teamcoaching en HR / leiderschap / training / individuele coaching en daar meerdere jaren ervaring in hebben.

Inhoud

Het begeleiden van groepen en teams in spannend. Je werkt met wat zich ter plekke voordoet. Iedere procesbegeleider weet hoe lastig het is om juiste keuzes te maken. Om goede interventies te doen.

Vaak denk je achteraf: maar ik had misschien beter dit, of beter dat kunnen zeggen.
Het is erg lastig om door te hebben wat er nu echt aan de hand is in een groep.

Wil je slagen als teamcoach of groepsbegeleider dan heb je heel wat kennis en kunde nodig. En dan nog…

Het doorzien van groepsprocessen is echt wat anders dan trainen en sturing geven. Het vraagt andere vaardigheden, zoals het verdragen van ongemak. Bovendien heb je een behoorlijke bagage aan mogelijke groepsinterventies nodig.

Wij werken al jaren met groepen en hebben ons gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van groepsprocessen. Daar hebben we nu een programma over gemaakt.

Wat me echt wakker heeft gemaakt is dat de harde kant, zoals rollen en taken helder moeten zijn, omdat anders de zachte kant – hoe we met elkaar omgaan – niet aan te pakken is’Anita Hellemans, Trainer/coach – vertrouwenspersoon

Vooral: Waardevrije interventies, nieuwe inspirerende werkvormen, dingen niet zelf gaan oplossen maar het in de groep laten.’ Menda Groeneveld, trainer en coach

Het programma bestaat uit vier dagen waarin je het volgende leert:

  • welke principes een rol spelen binnen groepsprocessen en hoe je van daaruit beïnvloedt;
  • goed waarnemen van wat er precies aan de hand is in groepen;
  • snel te schakelen tussen ervaren, overzicht houden, uitspreken en interveniëren;
  • jouw sterke kanten als groepsbegeleider te benutten en de valkuilen te onderkennen;
  • welke concrete handvatten jij kunt inzetten om je rol te versterken;
  • het nut van impasses en hoe je een groep dan toch vooruit kunt helpen;
  • hoe je de spanning en het gedoe in groepen kunt verdragen;
  • snel te schakelen tussen verschillende interventieniveaus;
  • een relevante keuze te maken in al de signalen die je opvangt;
  • beproefde interventietechnieken toe te passen in vastgelopen groepsprocessen.

Werkwijze

Tijdens de programmadagen wisselen we permanent van decor. We nemen ons eigen gedrag in de groep onder de loep op het moment dat het zich voordoet. Zo switchen we tussen indringend ervaren als groepslid; hierop reflecteren en ingrijpen in de rol als procesbegeleider. Tussen stagneren en bewegen. Je krijgt nieuw repertoire aangereikt.

Ons doel is dat je tijdens deze vier dagen door de groep en door ons begeleiders wordt uitgedaagd om nieuwe interventies uit te proberen die je vervolgens gemakkelijk kunt toepassen in je eigen praktijk.

Geweldig zoals jullie duidelijk maakten in de evaluatie van dag 1 – en ook later – dat jullie er echt voor ons en ons leerproces zijn’ –Ruud le Duc, leancoach 

Opzet

De dagen vormen een geheel en kunnen niet los van elkaar gevolgd worden

Data

Voorjaar 2016:   maandag 21 maart, 11 april, 23 mei en 20 juni 2016

Najaar 2016:       maandag 19 september, 10 oktober, 21 november en 12 december 2016

De plaats van uitvoering is Utrecht.

We werken van 9.30 tot 17.00 uur.

Globale inhoud

Dag 1:  ‘Wat is er nou echt aan de hand?” groepsprocessen ervaren, onderzoeken en beïnvloeden.

dag 2:  ‘Wat heb ik gedaan?’ de procesbegeleider on the spot

dag 3:  ‘Hoe komen we uit de impasse?’ vastzitten, verdragen en vooruitkomen

dag 4:  ‘Welk hier en welk nu doet er toe?’ Nieuwe keuzes en interventies voor de ervaren procesbegeleider

Bekijk het uitgebreide programma.

Kosten

zzp € 998, –
BTW wordt niet berekend

Organisaties € 1150, –
BTW wordt niet berekend

PE punten voor  de NOBCO: 8

red_with

´Wat de training mij het meest heeft opgeleverd is het inzicht dat mijn rol een wezenlijk andere is dan de rol als trainer en dat dit op een andere manier hard werken is. Ik wil graag groepen helpen door zaken te duiden en inzicht te geven. In de rol van teamcoach merk ik dat het vaker nodig is om zaken te laten voelen en bevragen dan het bevrijdende antwoord/inzicht te (kunnen) geven. Als dit lukt dan is mij voldoening en die van het team veel groter.´
Bettie Vermeulen, Summum Ontwikkelt

red_with

De begeleiders

GonnieGonnie Kugel - Copy Kügel (www.gonniekugel.nl)  is expert in groepsprocessen.
Ze weet in haar werk als begeleider van managementteams de wereld van training, coaching en therapie te combineren.
Haar kwaliteit is om een groep inzicht te geven in belemmerende patronen. Niet alleen door een theorie te vertellen, maar die te koppelen aan de hand van wat zich ter plekke voordoet,
Ze heeft bij de JJ Trainersacademie en bij de De Galan School voor Training jarenlang teamcoaches en trainers opgeleid. Daarnaast is ze bij de RINO postdoctoraal docent groepspsychotherapie.

MariekeMarieke de Boer werkt als senior coach, trainer en facilitator. Ze begeleidt teams en ziet goed hoe individuele – en groepsprocessen op elkaar inhaken en soms vast kunnen lopen. Ze weet dat het onderkennen van patroonmatig gedrag, zonder elkaar daarop af te rekenen, een enorme vrijheid geeft. Vrijheid om te leren, om fouten te accepteren en om nieuwe, meer effectieve keuzes te maken. Marieke helpt je snel te schakelen tussen ervaren, voelen, denken en overzicht houden, waardoor je als procesbegeleider met compassie en met afstand kunt werken. www.atpresent.nl
Marieke is als senior coach verbonden aan de NOBCO

Meer weten?

Wil je meer informatie: mail dan naar gonnie.kugel@planet.nl