Programma ‘Wat is er nou echt aan de hand in groepen?’

De opleiding ‘Wat is er nou echt aan de hand in groepen’ bestaat uit vier dagen, verspreid over drie maanden.

Data:
Voorjaar 2016:   maandag 15 februari, 21 maart, 11 april en 23 mei 2016

Najaar 2016:       maandag 19 september, 10 oktober, 21 november en 12 december 2016

Afhankelijk van wat er ter plekke in de groep gebeurt, gaan we flexibel om met de volgorde v an de thema ’s in het programma.

Dag 1: ‘Wat is er nu echt aan de hand?’
Groepsprocessen ervaren, onderzoeken en beïnvloeden.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Hoe schakel jij tussen ervaren en overzicht houden?
 • Wat is kenmerkend voor een nieuw team?
 • Wat heb je te doen als procesbegeleider?

 Waarom – waar loop je als teamcoach tegenaan?
Als teamcoach kan het gevoel je bekruipen dat je alles wat er gebeurt, moet zien, moet voelen en moet snappen. Anders kun je het immers niet duiden. En hoe moet je dan nog een interventie kiezen?

En ja, als teamcoach heb je veel te doen: ervaren, reflecteren, overzicht houden en interventies kiezen en uitvoeren. Hoe schakel je tussen die verschillende niveaus? En kan het zijn dat juist de groep de antwoorden heeft, die je zocht?

Manier van werken
De deelnemers vormen jullie met elkaar een nieuw te vormen groep. Deze groep krijgt een aantal taken. Op basis van wat er vervolgens gebeurt worden jullie eigen ervaringen als beginnende groep onderzocht.

De interventies worden verbonden met de theorie. Tot slot maken we de vertaalslag naar jullie eigen praktijk.

Opbrengsten

 • Je kunt vanuit de ervaring schakelen naar overzicht en omgekeerd.
 • Je hebt inzicht in de processen van een beginnende groep.
 • Je hebt zicht in jouw eigen patronen binnen de groep.

Dag 2:  ‘Wat is er allemaal te doen?’
Voorzien, vastzitten, verdragen en vooruitkomen

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Welke fasen onderscheid je in een groepsproces?
 • Wat is nu precies een impasse? En hoe maak je de afweging of de groep hier zelf mee kan dealen of jouw hulp nodig heeft?
 • Hoe verdraag jij de spanningen in de groep?

Waarom – waar loop je als teamcoach tegenaan?
Er moeten FTE ’s worden geschrapt en de teamleden komen steeds met andere oplossingen. Ze komen niet tot overeenstemming. “laat het afdelingshoofd het maar beslissen”, is de uiteindelijke verzuchting. Maar deze is niet van plan dit van hen over te nemen. De toonzetting verandert en het team raakt in een impasse. De vraag is:

 • hoe vast zitten ze en hoe zitten ze vast?
  • moet ik dit verdragen en hoe doe ik dat?
  • kunnen ze het zelf of hebben ze een interventie van mij nodig en welke?
  Het gevaar is dat je de groep onder – of overschat. Of dat je je eigen ongemak voorrang geeft.

Manier van werken
Een ogenschijnlijke stilstand kan vele oorzaken hebben. In welke fase is de groep beland en welke invloeden spelen mee? We analyseren verschillende situaties.  Als deelnemers worden jullie geconfronteerd met een aantal impasses. En aan jou, deelnemer, wordt gevraagd om deze impasse als begeleider te hanteren.

Opbrengsten

 • Je herkent signalen binnen de groep en kunt ze plaatsen.
 • Je hebt inzichten in hoe jij impasses hanteert.
 • Je herkent de oorzaken waardoor een groep in een impasse geraakt en je kunt beter inschatten of een impasse vruchtbaar of schadelijk is voor de groep.

Dag 3: ‘ Wat heb ik gedaan?
De procesbegeleider on the spot

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Hoe maak je onderscheid tussen je professionele rol en je persoon?
 • Vanuit welke drijfveren kies jij je interventies?
 • Wat roep jij allemaal op?

 Waarom – waar loop je als teamcoach tegenaan?
Een van de teamleden weet alles beter dan de anderen. Ook als jij een interventie doet, heeft hij daar commentaar op. Je irritatie loopt op, terwijl de rest van de groep schijnbaar geen last heeft van dit gedrag. Hoe ga je hier mee om? Triggert hij jouw persoonlijke allergie of is het ook storend voor de groep? Kun je dit onderscheid ter plekke maken? Hiervoor is het nodig om afstand te nemen. Toch is ook nabijheid hier belangrijk, want het groepslid moet niet het gevoel krijgen dat hij door jou als coach wordt afgewezen.

Manier van werken
We doen korte oefeningen waarin je onderscheid maakt tussen jouzelf als persoon en jij in je rol. Je neemt je eigen signalen serieus en leert ze nog bewuster te vertalen naar een professionele interventie. De deelnemers nemen beurtelings voor een korte tijd de rol van procesbegeleider op zich. Tijdens de reflectie bespreken we de interventies die wel of niet gedaan zijn en de effecten daarvan. Wat heeft dit te maken met de begeleider zelf en wat met het groepsproces, of met beide? Welke mogelijkheden zijn er nog meer?

Opbrengsten

 • Je kunt bewust onderscheid maken tussen je rol en je persoon.
 • Je vertaalt je persoonlijke gevoelens en gedachten naar interventies vanuit je rol.
 • Je hebt inzicht in je eigen stijl als teamcoach.

Dag 4: ‘Welk hier en welk nu doet er toe?’
Nieuwe keuzes en interventies voor de ervaren procesbegeleider

 Onderwerpen die aan de orde komen

 • Op hoeveel lagen neem je waar?
 • Wat moet nu op tafel komen om verder te kunnen?
 • En hoe laat je de groep hier zelf mee aan de slag gaan?

Waarom – waar loop je als teamcoach tegenaan?
Je begeleidt een team on the job. Zij moeten binnen een uur besluiten over de sluiting van een van de acht filialen. De besluitvorming dreigt te stagneren. Meningsrondjes gaan halverwege over in discussies en worden niet afgemaakt. Twee teamleden smoezen regelmatig met elkaar en een collega bagatelliseert elke opmerking van een ander.

Hoe weet je nu wat op dit moment prioriteit heeft? En hoe kies je een effectieve interventie?

Manier van werken
De deelnemers nemen beurtelings de rol van groepslid of begeleider op zich. We bespreken welke thema ’s boven tafel komen. Belangrijk is of de begeleiders zicht hebben op de beleving van de individuele deelnemers en de groep als geheel. En de vraag is hoe je als begeleider prioriteiten stelt – en ten bate van wie.

 Opbrengsten

 • Je kunt waarnemen op verschillende niveaus
 • Je kunt prioriteiten stellen aan de hand van je waarnemingen
 • Je weet welke interventies te doen aan de hand van je prioriteiten

red_with